Motorna olja: viskoznost

Motorna olja po ugodnih cenah. Velika izbira kvalitetnih motornih olj za vse tipe vozil. Največja izbira originalnih motornih olj na spletu. kruno.si

Motorna olja

Motorna olja: ali jih lahko mešamo?

VISKOZNOST

je upornost tekočine proti deformaciji. Viskoznost se spreminja s temperaturo:

 • hladno olje je relativno viskozno (kot med),
 • vroče olje je relativno redko (kot dizelsko/kurilno olje).

SAE razredi

so po vsem svetu veljavni razredi viskoznosti-razdelitev za motorna olja in pogonska olja motornih vozil, glej tabelo.

SAE razredi niso zahteve za zmogljivost!

 

Indeks viskoznosti

je matematično število lestvice, ki označuje spremembo viskoznosti tako mineralnih kot sintetičnih olj s temperaturo. Visok indeks pomeni malo spremembo viskoznosti s temperaturo kot nizek indeks. Z dodajanjem aditivov spreminjamo viskoznostno temperaturno obnašanje olja.

 Indeks viskoznosti baznih olj brez dodatkov:

 •   enostavno mineralno olje VI je pribl. 95
 •   posebni rafinat VI je pribl. 105
 •   hidrokrekirano VI je pribl. 125
 •   sintetično olje PAO VI je pribl. 135
 •   esterska olja VI je pribl. 140

Sprememba viskoznosti zaradi spremembe temperature je lahko od olja do olja različna in je opisana z indeksom viskoznosti „VI“ kot brezdimenzijska vrednost. Enonamenska olja imajo VI pri 100, večnamenska do 150.

Merjenje viskoznosti: dimenzije

Splošno so v uporabi 3 tipi merilcev viskoznosti:

 • kapilarni merilec viskoznosti,
 • rotacijski merilec viskoznosti,
 • kroglični merilec viskoznosti (samo za že uporabljeno olje).

Glede na tip merilca viskoznosti merimo :

 • kinematično viskoznost mm2/s, prej cSt (centi Stoke),
 • dinamično viskoznost mPa.s (mili Pascal sekunda), prej cP (centi Poise).

Motorna olja: zagon v hladnem

Zaganjalnik mora zagnati hladen motor s primernim številom vrtljajev, vsa mazalna mesta morajo biti čimprej naoljena. Tabela prikazuje razrede viskoznosti motornih olj.

Motorna olja: mejna temperatura črpanja

je temperatura, do katere motorno olje še samo doteka v oljno črpalko. Če temu ni tako, potegne oljna črpalka zrak in vsi podmazani sestavni deli so ogroženi. Zato je mejna temperatura črpanja zelo pomembna za zadovoljivo oskrbo z oljem pri nizkih zagonskih temperaturah. Tabela prikazuje razrede viskoznosti motornih olj.

Motorna olja: delovanje v vročem

Na vseh podmazanih sestavnih deloih mora biti vedno prisoten zadovoljiv mazalni film. Temperatura na zgornjem delu bata znaša preko 300°C. Ta temperatura je odločilna pri izbiri pravilne viskoznosti, in ne zunanja temperatura.

Motorna olja: viskoznost visoke temperature (HTHS)

SAE, ACEA kot tudi določeni proizvajalci vozil navajajo pri motornih oljih minimalno viskoznost pri temperaturi olja 150°C in visokem številu vrtljajev. To je HTHS viskoznost. To je v praksi bolj primerna vrednost kot pri 100°C.