Motorna olja, osnovna olja: opisi produktov

Motorna olja; rafinati, hidrokrek olja, sintetični ogljikovodiki in določeni estri se lahko uporabljajo sami ali v različnih mešanicah. Niti tukaj navedeni pojmi (rafinati, hidrokrek olja, sintetični ogljikovodiki, sintetična olja) niti vse ostale besedne zveze niso standardizirane ali celo primerne za standardizacijo. V prodajnih katalogih industrije mineralnih olj je moč zaslediti sledeča poimenovanja olj:

sintetično, polnosintetično, delnosintetično, polsintetično, parasintetično, semisintetično, polisintetično, s sintetičnimi komponentami, na sintetični bazi, sintetična tehnologija, hidrokrekirana, molekularno konvertiran, HC-sinteza.

Tipičen napotek o dejanski sestavi olj tako ni mogoč. Takšni pojmi so le marketinške poteze.

Direktiva 87/101/EWG daje absolutno prednost ponovni obdelavi odpadnih olj pred sežiganjem. Izhodni produkt odpadnih olj:

 • sedimentacija/filtracija,
 • destilacija,
 • vakuumska destilacija,
 • rafinacija.

Glavne sestavine so ogljikovodiki, poleg tega tudi:

 • kisik (O), npr. sintetični ester, poliglikol,
 • fosfor (P+O), npr. fosfat ester,
 • silicij (Si+O), npr. silikonska olja.

Za hitro razgradljiva biološka hidravlična in motorna olja se uporablja razredčen sintetični ester.

Motorna olja: kako jih delimo ?

Motorna olja: mednarodna delitev

Mineralna olja

Mineralna olja (naftni derivati) so pridobljena iz surovin tekočih destilacijskih in rafinacijskih produktov, ki so sestavljeni predvsem iz zmesi nasičenih in morda majhne količine nenasičenih ogljikovodikov. Mineralna motorna olja se uporabljajo za bencinske in dizelske motorje s turbo polnilnikom ali brez njega.

Značilnosti mineralnih motornih olj:

 • zelo dobre karakteristike hladnega zagona,
 • zmanjšano tvorjenje črnih delcev,
 • prepričljive disperzijske lastnosti,
 • zaščita pred obrabo in korozijo,
 • odlične kemijske lastnosti viskoznosti in temperature (tipična viskoznost je 10W-40, 15W-40, 20W-50),
 • visoka oksidacijska stabilnost,
 • široko temperaturno območje.

Pri proizvodnji mineralnih motornih olj se lahko uporablja hidrokreking katalitično tehnologijo, in sicer tehnologijo MC (Moleculary Converted).

Hidrokrek (HC) motorna olja

Hidrokrekirana olja so mineralna bazna olja, ki so v rafinerijah obdelana s posebnim postopkom. Vsebujejo majhen delež sintetičnih komponent. Tipična viskoznost teh olj je 5W-40, 5W-30 ali 10W-40. Ta olja se v marketinškem žargonu imenujejo polsintetična oz. delno sintetična olja.

Tehnologija MC zagotavlja:

 • podaljšano življenjsko dobo olja,
 • visoko temperaturno stabilnost,
 • manj ostankov,
 • zmanjšanje stroškov.

Velikost molekul ogljikovodika (pribl. vrednost) je poenostavljeno podana kot število atomov ogljika:

C1, 2, 3, 4 plini (metan, etan, propan, butan)

C5 do C12 bencin/super

C10 do C20 dizel/kurilno olje

C20 do C35 maziva

nad C35 težko kurilno olje

nad C80 bitumen

(…se nadaljuje…)