V prispevku v nadaljevanju je podrobneje predstavljena optimizacija za iskalnike, ki jo stroka, s kratico poimenuje tudi SEO (search engine optimization).

V nadaljevanju prispevka podrobneje preglejte koristi, ki jih prinaša SEO optimizacija za iskalnike, še posebej v primerjavi s t.i. plačljivim Google oglaševanjem (Google Ads), v drugem delu zapisa pa so podrobneje, s primeri prikazani in opisani postopki kako pravilno optimizirati posamezne, različne vrste spletnih vsebin.

Če boste v celoti prebrali prispevek, boste po njem, znali samostojno optimizirati spletne strani, še lažje pa bo to šlo vsem tistim, ki za urejanje svojih internetnih strani, uporabljate WordPress, saj so primeri prikazani na CMS platformi WordPress in z uporabo vtičnika za optimizacijo spletnih strani za iskalnike, Yoast.

Kaj je SEO optimizacija za iskalnike?

SEO optimizacija je proces izboljševanja naših spletnih strani, z namenom, da poskušamo uvrstiti spletne strani višje v iskalnikih (predvsem v Googlu), saj višje uvrščene internetne strani, dosegajo več obiskovalcev, posledično pa si spletne strani zaradi boljše SEO optimizacije lahko obetajo več poslov in prodaje preko svojih spletnih strani.

SEO optimizacija se deli na onsite SEO optimizacijo in offsite SEO optimizacijo.

Onsite SEO optimizacija je proces izboljšav, ki jih izvajamo direktno na naši spletni strani, ki ji želimo izboljševati uvrstitev/pozicijo na Googlu, med glavne onsite SEO optimizacijske izboljšave pa uvrščamo ustrezno opremljenost glavnega, t.i. SEO naslova spletne vsebine, ustrezno ureditev meta oznak, h oznak, obliko in format spletne vsebine, itd… Podrobneje so s primeri, posamezni koraki onsite SEO optimizacije, razloženi in prikazani, na primerih, v nadaljevanju.

Offsite SEO optimizacija je proces spletnih izboljšav, ki jih izvajamo na drugih spletnih straneh, z namenom, da zgradimo na njih t.i. povratne povezave, ki kažejo nazaj na naše spletne strani s čimer gradimo zaupanje iskalnikov v naše internetne strani – slednje pa prispeva k izboljševanju uvrščenosti naših internetnih strani v iskalnikih.

NAMIG: Optimizacija za iskalnike je tem bolj učinkovita, koliko smo dosledni, konsistentni in vztrajni pri onsite in offsite SEO optimizaciji. Zelo podrobno in z primeri vsega kar je potrebno SEO optimizirati na spletnih straneh, prikazuje zapis Kaj je SEO. V njem boste našli tudi Kaj SEO ni, razlago ali Google smatra SEO za prepovedano metodo, kako večina napačno razume SEO optimizacijo in tudi razlago zakaj se SEO optimizacija omenja za vsakim vogalom…

Video o tem kaj je SEO optimizacija za iskalnike (vklopite podnapise, ker je video v tujem jeziku (ne angleškem):

PRIPOROČILO: V kolikor vas zanima optimizacija za iskalnike in ste z lastnim SEO optimiziranjem šele na začetku svoje “digitalne kariere in poti”, priporočamo, da si ogledate še naš prispevek, kjer je prikazan digitalni marketing za spletno stran Kreal.si. V njem je pojasnjen digitalni marketing s spletno trgovino, koristi rabe t.i. Google my Business profila in ostale možnosti digitalnega marketinga (bloganje, družabna omrežja, npr. LinkedIn, email marketing, itd…).

Kakšne koristi prinaša optimizacija za iskalnike?

SEO optimizacija za iskalnike prinaša internetnim stranem naslednje koristi in prednosti:

  • v primerjavi s plačljivim oglaševanjem na Googlu (Google Ads) je SEO optimizacija neplačljiva metoda za pridobivanje vedno večjega števila obiskovalcev na naše internetne strani
  • optimizacija za iskalnike omogoča t.i. pasivno pridobivanje obiskovalcev na spletne strani. Ker uvrščenost internetnih strani, na Googlu, po tem, ko so enkrat doseženo dobre uvrstitve v iskalnikih, ne upade takoj, omogoča SEO optimizacija strateški in premišljen pristop k ustvarjanju vsebin za dolgoročne uspehe
  • spletna optimizacija prinaša bistveno večjo učinkovitost, saj je stopnja CTR (clikck through rate) na internetne strani, ki so na Googlu, uvrščene na prvih mestih, med organskimi prikazi, v primerjavi s plačanimi Google Ads oglasi, nekaj desetkrat višja
  • optimizacija internetnih strani omogoča postopno neodvisnost spletnih strani od plačljivih spletnih kampanj
  • Google SEO optimizacija prinaša bistveno bolj trajne rezultate, s čimer je omogočeno, da obisk spletne strani konstantno povečujemo – saj z optimizacijo za isklanike lahko nenenhno izboljšujemo uvrščenost spletnih strani na Googlu, za nove ključne besede
  • kljub temu, da se SEO optimizacija spletnih strani, nekoliko razlikuje od ene do druge internetne strani, generalno večina SEO pravil velja, za spletne strani, enako. Kar pomeni, da, če znamo optimizirati za isklanike, eno spletno stran, lahko na podoben način, višje uvrščamo vse ostale, morebitne naše internetne strani.

SEO optimizacija & cenik

Cena SEO optimizacije za iskalnike se od SEO strokovnjaka do digitalne agencije, zelo razlikuje. Razlog je v tem, da SEO zajema veliko storitev (izvajanje onsite SEO izboljšav, offsite SEO gradnja povratnih povezav, pisanje long tail blog zapisov za SEO, izdelava SEO strategije, mentorstvo in učenje optimizacije za iskalnike,…). Nekatere SEO storitve SEO strokovnjaki izvajajo sami, nekatere pa v povezavi z naročniki, zato so cene SEO storitev, med ponudniki različne.

NAMIG: V Sloveniji je aktualna cena za SEO storitve in cenik optimizacije spletnih strani, prikazan na povezavi.

Kako se pravilno izvaja optimizacija za iskalnike?

Če žeimo, da bo optimizacija spletnih strani za iskalnike, učinkovita in PREDVSEM STROŠKOVNO VZDRŽNA IN UPRAVIČLJIVA, se je potrebno zavedati, da optimizacija za iskalnike vzame precej časa (od pol leta naprej). Da bi bili učinkoviti na področju optimiziranja spletnih strani, pa je pomembno, da v tem času, izvajamo samo tiste aktivnosti, ki prinašajo rezultate.

Pomen kakovostno izdelane SEO strategije

Kakovostna optimizacija za iskalnike se NAJPREJ začne z dobrim načrtom in t.i. SEO strategijo. Bolj kot je t.i. marketinška SEO strategija, natančna, boljše rezultate si lahko od optimizacije speltnih strani za iskalnike, obetamo.

NAMIG: SEO strategije za dolgoročno učinkovito izvajanje optimizacije za iskalnike, vključujejo t.i. onsite SEO audit (to je SEO pregled trenutne spletne strani), načrt, kakovostne strategije pa se najprej začnejo s celovito tematsko in long tail analizo ključnih besed. Marketinške strategije za Google, iz prakse, ki se uporabljajo za spletno trženje in SEO optimizacijo, so predstavljene na povezavi.

Spodaj so podrobneje in s primeri prikazane SEO optimizacijske tehnike za optimizacijo najpomembnejših elementov na spletnih strani. Prikazana je optimizacija za iskalnike za SEO naslov, meta opis, H oznake, za vsebino, slike ter notranje in zunanje povezave na spletnih straneh.

NAMIG: Primeri dobrih praks, kjer je prikazana SEO optimizacija spletnih strani, so objavljeni tudi na povezavi vKoraku.si. Na njej boste našli kaj je potrebno upoštevati pri SEO optimizaciji blog zapisa, kako SEO optimizirati kategorije v spletni trgovini, kako se izvaja optimizacija za iskalnike na pristajalnih straneh ter SEO optimizacija člankov.

Optimizacija naslova spletne vsebine – SEO title – primer za spalnice na Pohištvo123.si

Ustrezna raba ključne besede v naslovu spletne strani velja po marsikateri SEO študji, za najpomembnejše SEO pravilo. Po tem pravilu velja, da moramo naslov spletne vsebine (t.i. SEO title) opremiti s ključno besedo za katero optimiziramo vsebino.

Primer:

optimizacija za iskalnike seo naslov
Pohištvena spletna trgovina Pohištvo123.si, ima za svojo ponudbo spalnic, SEO title/naslov uporabljeno ključno besedo spalnice.

Optimizacija meta opisa na primeru kategorije šopkov rož v cvetličarni Sanjski-Šopek.si

Meta opis velja za drugo najpomembnejše SEO pravilo, ko se izvaja optimizacija za iskalnike. Pravilno in SEO ustrezno spisan meta opis vključuje ključno besedo oz. ključne besede, če je spletna vsebina optimizirana za več ključnih besed, hkrati.

Primer:

optimizacija meta opisa
Na sliki je prikazan meta opis za kategorijo izdelkov v spletni cvetličarni Sanjski-Sopek.si. Meta opis (description) vključuje ključno besedo “šopki rož“, za katero je SEO optimizirana prikazana vsebina. Meta opis mora biti po SEO pravilih dolg do cca. 165 znakov.

Podrobno o tem kako se za iskalnike optimizira meta opis, zakaj so meta opisi pomembni + 6 najpomembnejših smernic za kakovosten meta opis, najdete na povezavi.

Optimizacija url naslova na primeru Kreal.si

Url naslov mora, za potrebe ustrezne SEO optimizacije, biti spisan tako, da vključuje ključno besedo za katero je optimizirana vsebina na posameznem url naslovu.

Primer:

optimizacija za iskalnike url naslov
Url naslov, na sliki, v sivi vrstici, desno od “ključavnice” vključuje ime spletne domene in samo ključno besedo (krajinska arhitektura) za katero je optimizirana vsebina na pristajalni strani. V kolikor je ključna beseda več besedna zveza, tako kot je krajinska arhitektura, v zgornjem primeru, dvo besedna zveza, med posamezne besede, dodamo znak minus.

Podrobnosti o tem kaj naj upošteva optimizacija url naslova, najdete na povezavi url naslov (kaj je url naslov, kaj je url slike, zakaj je pomemben url naslov, itd…)

Optimizacija za iskalnike na tujih trgih – primer teambuilding-croatia.hr

Možnosti za nastop spletnih strani na tujih trgih je, kar se tiče optimizacije za iskalnike na tujih trgih, kar nekaj.

V praksi se najbolj uporabljata dve: to je prevod slovenskih speltnih strani in optimizacija za iskalnike na tujih trgih s pomočjo nastavitev ahrefs lang. Druga možnost pa je preprosto ta, da se slovenska spletna stran, prevede v tuji, ciljan jezik in se izvede optimizacija za iskalnike na ciljani domeni.

Tak primer je npr. prevedena slovenska spletna stran team building agencije ETC Adriatic, v hrvaško spletno domeno teambuilding-croatia.hr:

seo optimizacija tuji trgi

Podrobnosti: Kako se izvaja optimizacija za iskalnike na večjezičnih spletnih straneh – Ahrefs (vi1)

Optimizacija H oznak

H oznake so iz vidika pomembnosti njihovega ustreznega označevanja za potrebe optimizacije spletnih strani, izjemno pomembne. Načeloma pa velja, da moramo H1 oznako opremiti s ključno besedo za katero optimiziramo vsebino, sicer pa mora v vsebini tudi najmanj ena H2 oznaka vsebovati ključno besedo za katero je optimizirana vsebina.

H oznake so t.i. headerji, pri označevanju H oznak pa moramo biti tudi pozorni na ustrezno in pravilno strukturiranje H oznak (brez preskakovanja med oznakami).

Kako prepoznate H oznake (headers), prikazuje spodnja slika iz vsebine o cenah toplotnih črpalk na portalu Varčevanje-energije.si. Na vsebini, na sliki, je sicer predstavljena vsebina za tiste, ki v Google vtipkajo ključno besedno zvezo “toplotna črpalka cenik“:

optimizacija za iskalnike H oznake

NAMIG: Kar se tiče ustrezne optimizacije spletnih vsebin za iskalnike za ključne besede, povezane s cenami in ceniki, je najbolj preprosta in enostavna ter hkrati delujoča praksa ta, da k tem ključnim besedam sodijo vsebine, ki vključujejo cenike in prikaze cen. Najlažje boste to videli s klikom na cenik optimizacije spletnih strani. Na strani na katero boste prispeli po kliku, je dejansko prikazan cenik SEO optimizacije.

Optimizacija ponudbe na pristajalnih straneh

Kakovostna optimizacija t.i. pristajalnih strani ne upošteva samo SEO pravil, temveč tudi uporabniško izkušnjo in celoten izgled predstavljene ponudbe na pristajalnih straneh. Nič na namreč ne koristi, če ustrezno optimiziramo pristajalne strani, a pri tem pozabimo na izgled in celotno sporočilo zgodbe preko katere komuniciramo z našo ciljno publiko.

Primer:

Spodnja slika prikazuje optimizacijo pristajalne spletne strani ekološkega posestva Trnulja, ki sodi v Sloveniji, med enega izmed vrhunskih ponudnikov ekološke kulinarike. Nedvomno je zato Trnulja tudi prepoznana kot gostilna v okolici Ljubljane, ki iz leta v leto, beleži vedno več obiskovalcev in gurmanskih uživačev.

optimizacija za iskalnike pristajalna stran

Povzetki

iz prikazanega in zapisanega, je najbrž bolj razumljivo zakaj je optimizacija za iskalnike vedno bolj v porastu zanimanja – tako pri srednje velikih in največjih podjetjih kot tudi pri samostojnih podjetnikih in freelancerjih. Trend zanimanja za to, da se optimizacija spletnih strani izvaja maksimalno učinkovito je pravzaprav v nenehnem porastu vse od začetkov prvega omenjanja pojma spletna optimizacija.

Uspeh na področju optimizacije speltnih strani za iskalnike, je odvisen od številnih dejavnikov: razumevanja pomena lasntikov in urednikov spletnih strani, dolgoročne vizije podjetja za nastop na spletu (predvsem na Googlu) in seveda od budžeta, ki ga je v SEO optimizacijski kanal, podjetje pripravljeno nameniti optimizaciji njihove strani.

V tem duhu je potrebno omeniti pojma financiranje stroškov za izvajanje procesov optimizacije spletnih strani kakor tudi t.i. točko ROI oz. točko, na kateri podjetje povrne sredstva, ki jih vlaga v svojo optimizacijo spletnega nastopa. Najpogostejši viri financiranja spletno optimizacijskih kampanj, so še vedno lastna sredstva podjetij, ne gre pa se čuditi, da se vedno več, tudi manjših podjetij in samostojnih podjetnikov, odloča za druge vire financiranja – saj zavest o pomembnosti kakovostno optimiziranih spletnih strani in trgovin, pri večini, narašča.

K ostalim virom financiranja SEO kampanj tako sodijo tudi kompenzacijski posli z digitalnimi agencijami ter tudi krediti za sp-je in druga ugodna gotovinska in negotovinska posojila.

Viri in dodatne informacije:

1 – Ahrefs