KAKO POSKRBETI, DA BO VOŽNJA Z MESTNIMI KOLESI VARNA?

Mestna kolesa zahtevajo še posebej dosledno spoštovanje cestno prometnih predpisov

Vozniki tovrstnih koles so za svojo varnost v največji meri odgovorni sami, pri čemer je dosledno spoštovanje cestno prometnih predpisov brez vsakega dvoma ključnega pomena.

Z mestnimi kolesi Newbike se je v mestih vselej potrebno voziti po označenih kolesarskih poteh, v primeru, da le teh ni, pa po desnem robu cestišča, ki mora potekati v smeri vožnje. Prav tako je izredno pomembno poznavanje prometne signalizacije in pravil prednosti v odnosu mestnih koles in motornih vozil.

Na mestnih kolesih je potrebno skrbno opazovanje prometa in dogajanja v okolici ter predvidevanje ravnanja ostalih udeležencev, zlasti v večjih mestih, kjer je tudi večja gostota prometa. Veliko neljubih dogodkov lahko preprečimo tudi z jasnim in nedvoumnim nakazovanjem smeri vožnje z rokami in pravilno razvrstitvijo ter postavitvijo na križiščih. Z mestnimi kolesi ne smemo nikoli voziti v nasprotni smeri vožnje, kot je predvideno na cestišču ali pa kot označuje prometni znak, saj nas tako drugi udeleženci v prometu ne bodo pričakovali.

Poleg tehnične brezhibnosti mestnih koles, nošenja čelade  in nameščene potrebne opreme, pri čemer bi izpostavili predvsem prednjo in zadnjo luč ter odsevnike, ki so za varno kolesarjenje v večernem času nepogrešljivi, je potrebno omeniti tudi odsotnost motečih dejavnikov. Med slednje prištevamo mobilni telefon, katerega uporabo med vožnjo mestnih koles močno odsvetujemo, saj dokazano preusmerja našo pozornost, kar vodi v zmanjšano osredotočenje na samo vožnjo.  Ne priporočamo pa tudi uporabo slušalk in predvajanje glasbe, saj lahko preslišimo pomembne zvočne informacije med vožnjo.

mestna kolesa

Kakšna je po zakonskih predpisih najvišja dovoljena hitrost za mestna kolesa?

Najvišja dovoljena hitrost pri vožnji mestnih koles je v zakonskih predpisih natančno določena. In sicer, zakon pravi takole:

  • pri vožnji po poteh, ki so namenjene zgolj kolesarjem in je to z označbami ali prometno signalizacijo tudi označeno, je dovoljena hitrost 25 km/h,
  • če se boste z mestnimi kolesi vozili v območjih umirjenega prometa ali območjih, ki so namenjena pešcem, kot so denimo mestni trgi, ne smete prekoračiti hitrosti 5 km/h

Svetujemo vam, da zakonsko predpisane najvišje dovoljene hitrosti zares dosledno upoštevate, saj se po nekaterih ocenah največ nesreč, v katerih so udeležena mestna kolesa, zgodi ravno zaradi previsoke hitrosti. Opozoriti pa moramo, da to ne pomeni, da se morate voziti z najvišjo dovoljeno hitrostjo. Naše priporočilo je, da vožnjo vedno prilagodite:

  • vremenskim razmeram,
  • gostoti prometa,
  • vidljivosti,
  • vrsti mestnih koles in
  • predvsem vašim zmogljivostim.

Žensko kolo kot pomemben element povečanja varnosti v mestnem kolesarjenju

Po izračunih raziskav naj bi kar petina vseh nesreč in poškodb pri mestnem kolesarjenju, nastala pri povzpenjanju in sestopanju s kolesa. S tem podatkom so seznanjeni tudi proizvajalci mestnih koles, saj je danes čedalje več koles, s tako imenovano obliko ženskega kolesa.

Žensko kolo prepoznamo predvsem po odsotnosti zgornje prečne prečke, saj ima to nameščeno poševno in navzdol, kar mu daje značilen geometrijski videz trapeza. Kljub svojemu imenu, ženska kolesa še zdaleč niso namenjena zgolj ženskam, kajti zaradi neprimerljivo lažjega in enostavnejšega vstopa ter izstopa se za nakup ženskega kolesa odloči tudi vse več moških.

žensko kolo

Za katere kolesarje je žensko kolo še posebej priporočljivo?

Žensko kolo bi močno priporočili vsem, ki si želijo povečati svojo varnost pri mestnem kolesarjenju.

Še posebej priporočljivo pa so ženska kolesa za starejše in vse kolesarje, ki so zaradi bolečin v kolenih in kolkih nekoliko slabše gibljivi ter zato z nogo težko zamahujejo visoko čez zgornjo gred, sedež in prtljžnik.

Žensko kolo bo vsekakor dobrodošlo tudi za kolesarje, ki okrevajo po različnih poškodbah ali operacijah in začenjajo z rehabilitacijo in s telesno aktivnostjo.